W majowym (2012) numerze lifestylowego magazynu Longue Rafał Targosz prezentuje przepis na carpaccio z cukinii.

Lounge to maga­zyn lifestyle’owy o modzie, sztuce, ludziach i ich miej­scach. Publikacja o bie­żących infor­ma­cjach na temat naj­cie­kaw­szych wyda­rzeń społeczno-kulturalnych.  Zawiera wywiady z cie­ka­wymi ludźmi, relacje z imprez oraz liczne arty­kuły i felie­tony. Lounge Maga­zyn to nie tylko styl i kul­tura. To rów­nież medium aktyw­nie wspie­ra­jące i pro­mu­jące mło­dych twór­ców.

Zapraszamy do lektury.

Tagi: