17 listopada 2007 roku odbyło się w restauracji krakowskiego Hotelu Gródek  spotkanie Stowarzyszenia Domus Polonorum, podczas którego uroczystą kolację przygotował szef kuchni Rafał Targosz.

Stowarzyszenie Domus Polonorum zostało powołane do życia w 2003 roku., jest organizacją prywatną zrzeszającą miłośników dziedzictwa narodowego, mająca na celu opiekę nad zabytkami kultury ziemiańskiej znajdującymi się w posiadaniu właścicieli prywatnych, propagowanie w Polsce i za granicą tradycji dworu szlacheckiego i otaczającego go krajobrazu kulturowego, rozwijanie działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej.

17 listopada 2007

Tagi:,