4 kwietnia 2009 roku Rafał Targosz zasiadł w  Jury VIII  Festiwalu Kuchni Dworskiej imienia Tadeusza Matysiaka - Edycja Dań Wielkanocnych. Grono jurorów zasilone zostało również przez Wiesława Bobera, Mirosława Drewniaka, Karola Okrasę, Dariusza Strucińskiego, Bożenę Sikoń, Krzysztofa Wojtala, Giancarlo Russo, Marka Widomskiego oraz Kazimierza Jaroszyńskego, Rafała Ostrowskiego i Hannę Rzeszut. Nad sprawnością sędziowania czuwał koordynator organizacyjny i jednocześnie przewodniczący jury: Waldemar Hołówka.

Głównym celem Festiwalu jest krzewienie tradycji kulinarnych mających korzenie w czasach szlachty i magnatów. Dlatego ekipy konkursowe przygotowywały dania nawiązujące do szlacheckich i magnackich potraw okresu wielkanocnego. Podczas Festiwalu odbył się także, konkurs stołów wielkanocnych. Według werdyktu Jury - miano najlepszego otrzymał Zespół Zamkowo–Parkowy w Krasiczynie.

Organizatorem Festiwalu był Zespół Zamkowo – Parkowy w Baranowie Sandomierskim przy współpracy merytorycznej z Fundacją Szefów Kuchni.

VIII Festiwal Kuchni Dworskiej VIII Festiwal Kuchni Dworskiej

Konkurs skierowany jest do obiektów zabytkowych w których kreowana jest polska tradycja kulinarna. Myślą przewodnia  Festiwalu jest krzewienie tradycji kulinarnych mających korzenie w czasach szlachty i magnatów. Edycja Wielkanocna Festiwalu Kuchni Dworskiej jest imprezą cykliczną , odbywaną corocznie w Baranowie Sandomierskim. Festiwal ma służyć równoczesnej promocji obiektów gastronomicznych związanych z kulturą dworską , kreowaniu nowej polskiej kuchni , w której wartością byłoby wykorzystywanie regionalnych produktów i przepisów utożsamianych zarówno z konkretnym obiektem jak i autorem.

Tagi:,