23 października 2003 roku to pierwszy dzień na placówce dyplomatycznej, gdzie Rafał Targosz udał się wraz z rodziną w ramach kontraktu podpisanego z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. W planach Kierownictwa placówki przewidziane jest aktywne wykorzystanie polskich kulinariów w trakcie spotkań z zagraniczną dyplomacją.

Więcej